Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η b-pro εκπονεί με επιτυχία οικονομοτεχνικές μελέτες παντός αντικειμένου σε συνεργασία πάντα με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της. Ενδεικτικά οι μελέτες αφορούν επιχειρηματικά σχέδια – business plan, μελέτες σκοπιμότητας – μελέτες αξιοποίησης ακινήτων, κλπ.

Οι μελέτες αποτελούν το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου επενδυτικού σχεδίου και είναι απαραίτητο στοιχείο ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις σε επίπεδο επενδυτικής πολιτικής.

Στη b-pro,  εξελισσόμαστε συνεχώς και εξειδικευόμαστε σε νέα μοντέλα διαχείρισης προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις των αγορών προσπαθώντας να συμβάλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμότητας των επιχειρήσεων.