Εταιρικό Προφίλ

Η b-pro (business process) είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ανάπτυξης τόσο σε Επιχειρήσεις όσο και σε Δημόσιους Φορείς. Εδρεύει στο κέντρο του Αιγίου αλλά απευθύνεται σε κάθε γεωγραφική περιοχή.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες της b-pro:

 • Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, LEADER, κλπ)
 • Υποβολή Προσφορών για Διαγωνισμούς Δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών

Η b-pro έχει μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων. Ενδεικτική εμπειρία της b-pro:

 • Υποβολή – παρακολούθηση και ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων (μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, LEADER  κλπ) για Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Ειδικός σύμβουλος της διαχειριστικής αρχής της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», επιθεώρηση και έλεγχος σημαντικών έργων που υλοποιήθηκαν μέσω της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (ενδεικτικοί φορείς που υλοποίησαν τα έργα που ελέγχθηκαν: ΜΕΤΡΟ Α.Ε, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΑΙΤΥ, ΚΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, κλπ)
 • Ειδικός σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων έργων σε Δήμους της Δυτικής Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής όπως: Δήμος Δύμης, Δήμος Πατρέων, Δήμος Μεσολογγίου, Λευκάδας, κλπ)
 • Ειδικός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
 • Ειδικός Σύμβουλος σε εταιρεία Υγειονομικού Υλικού  για τη Διαχείριση Δημόσιων Διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και υποβολή προσφορών σε όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδος
 • Υποβολή Δημόσιων Διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για λοιπούς επιχειρηματίες
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών (business plan) για Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για Δημόσιους Φορείς (Επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες αξιοποίησης ακινήτων, κλπ)

Στόχος της επιχείρησης είναι να αντιμετωπίζει το κάθε πελάτη και το κάθε έργο ως μοναδικό και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτού.

Στη b-pro,  εξελισσόμαστε συνεχώς και εξειδικευόμαστε σε νέα μοντέλα διαχείρισης προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις των αγορών προσπαθώντας να συμβάλουμε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις απαιτήσεις σας!