Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την “b-pro” στο πλαίσιο της δράσης “e-λιανικό” εγκρίθηκαν και οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία e-shop.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης “e-λιανικό” από την “b-pro” και συνολικά εγκρίθηκαν και οι 15 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τοπικές επιχειρήσεις του Αιγίου για τη δημιουργία e-shop.

Το γραφείο μας με πολύχρονη εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ υπέβαλε όλες τις αιτήσεις έγκαιρα και έγκυρα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που αιτήθηκαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ήδη αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος e-λιανικό και δίνεται η ευκαιρία και σε άλλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, 100% επιδοτούμενο από τη δράση “e-λιανικό” του ΕΣΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον έλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας!