Νέα θέση εργασίας στην “b-pro”

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιχείρησής μας, αναζητούμε:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η θέση αφορά στην υποστήριξη του Τμήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ με καθήκοντα τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων ΕΣΠΑ, την συγκέντρωση δικαιολογητικών, την επεξεργασία και υποβολή αιτήσεων και αιτημάτων μέσω του ΠΣΚΕ, την επικοινωνία με τους πελάτες, κλπ

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση
  • Εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ
  • Προϋπηρεσία σε εταιρεία συμβούλων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
  • Άριστη Χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet, κλπ)
  • Καλή Χρήση (προφορική και γραπτή) της αγγλικής γλώσσας
  • ΑΝΕΡΓΟΣ – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Άνεση στην επικοινωνία
  • Οργανωτικές ικανότητες, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
  • Εργατικότητα και συνέπεια

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@b-pro.gr