ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ των αιτήσεων που υποβλήθηκαν απο την “b-pro” στο πλαίσιο της δράσης : «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την “b-pro” στο πλαίσιο της δράσης : «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών».

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 15 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 70.000€ στην περιοχή του Αιγίου και άλλες 10 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € στην περιοχή της Αθήνας.

Η δράση αφορούσε την ενίσχυση των επιχειρήσεων εστίασης, με την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών.

Το γραφείο μας έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής, με απόλυτη επιτυχία όλες τις δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω COVID-19 και έχει συμβάλει στην ενίσχυση πολλών επιχειρήσεων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε άλλες πόλεις (Αττική, κλπ).