ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ των αιτήσεων που υποβλήθηκαν απο την “b-pro” στο πλαίσιο της δράσης : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την “b-pro” στο πλαίσιο της δράσης : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ».

Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το γραφείο μας εγκρίθηκαν και τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί το χρηματικό ποσό ενίσχυσης στις επιχειρήσεις.

Η δράση αφορούσε την ενίσχυση επιχειρήσεων (γυμναστηρίων, παιδότοπων, κλπ), με την μορφή χρηματικής ενίσχυσης ίσης με το 25% των εξόδων της για το 2019 (συγκεκριμένοι κωδικοί εξόδων) και η εν λόγω ενίσχυση είναι ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ.

Το γραφείο μας έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής, με απόλυτη επιτυχία όλες τις δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω COVID-19 και έχει συμβάλει στην ενίσχυση πολλών επιχειρήσεων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (Πάτρα, Αττική, κλπ).