Αιτήσεις συνολικού π/υ 500.000,00€ που υποβλήθηκαν από την “b-pro” ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ και θα δοθούν άμεσα ως χρηματική ενίσχυση σε επιχειρήσεις της Αττικής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις ελέγχου – καταβολής χρημάτων των ενταγμένων προτάσεων που υποβλήθηκαν από την “b-pro”  στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Αττική».

Η “b-pro” στο πλαίσιο του παρόντος  προγράμματος, υπέβαλε έγκαιρα και έγκυρα πολλές αιτήσεις χρηματοδότησης, από τις οποίες όσες κατάφεραν να “πιάσουν” την απαιτούμενη βαθμολογία – βάση εγκρίθηκαν, δεδομένου ‘ότι  οι αιτήσεις πληρούσαν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Συνολικά από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την “b-pro” και εγκρίθηκαν εφόσον είχαν την απαιτούμενη βαθμολογία, ι θα καταβληθούν άμεσα περίπου 500.000,00€  σε επιχειρήσεις της Αττικής ως χρηματική ενίσχυση (ΜΗ ΕΠΕΣΤΡΕΠΤΕΑ!).

Το γραφείο μας με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ έφερε εις πέρας με επιτυχία όλα τα σχετικά Περιφερειακά προγράμματα ενίσχυσης ΠΜΜΕ λόγω της πανδημίας COVID-19 σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην εύρεση χρηματικών πόρων προς ενίσχυση στο πλαίσιο της πανδημίας.