Αιτήσεις συνολικού ύψους 400.000,00€ που υποβλήθηκαν από την “b-pro” ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ και θα δοθούν ως χρηματική ενίσχυση σε επιχειρήσεις του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής!

Εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα ο συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», συνολικού π/υ 30.000.0000 € για όλη την περιφέρεια.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ: Σχετική ΑΔΑ

Συνοπτικά η βάση για την Α κατηγορία (μεταποίηση κλπ) είναι οι 26,13 μονάδες, η βάση για τη Β κατηγορία (εμπόριο, υπηρεσίες κλπ) είναι οι 60,86 μονάδες και για τη Γ κατηγορία (τουρισμός και εστίαση) είναι οι 31,16 μονάδες.

Η “b-pro” στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, υπέβαλε έγκαιρα και έγκυρα πολλές αιτήσεις χρηματοδότησης, από τις οποίες όσες κατάφεραν να “πιάσουν” την απαιτούμενη βαθμολογία – βάση εγκρίθηκαν, καθώς οι αιτήσεις πληρούσαν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Συνολικά από της αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την “b-pro” , εγκρίθηκαν και θα δοθούν 400.000,00€ σε επιχειρήσεις του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής ως χρηματική ενίσχυση (ΜΗ ΕΠΕΣΤΡΕΠΤΕΑ!).