Έγκριση όλων των αιτήσεων χρηματικής ενίσχυσης από την “b-pro” στο πλαίσιο της δράσης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 30/03/2022 τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τις αιτήσεις χρηματικής ενίσχυσης (ΜΗ επιστρεπτέας) στο πλαίσιο της δράσης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία».

Υποβλήθηκαν συνολικά 2.715 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.681, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν (λόγω λάθος αιτήσεων ή μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων).

ΟΛΕΣ οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την “b-pro” εγκρίθηκαν και 50 επιχειρήσεις του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να λάβουν χρηματική ενίσχυση έως 5.000€, ΜΗ επιστρεπτέα.

Το γραφείο μας τα τελευταία δύο χρόνια έχει υλοποιήσει όλες τις δράσεις ενίσχυσης λόγω της πανδημίας CΟVID-19, με ποσοστό επιτυχίας 100%!

.