Κωνσταντίνα Δημοπούλου

Οικονομολόγος | Ειδικός Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων | Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Η Κωνσταντίνα Δημοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) και έχει εργαστεί πάνω από έντεκα (11) έτη σε μεγάλες εταιρείες του χώρου αποκτώντας σημαντική εμπειρία και γνώση στη συμβουλευτική υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων, όσο και Φορέων του Δημοσίου τομέα.

Ενδεικτικά, έχει εργαστεί ως:

  • Σύμβουλος στην εταιρεία ΜΕΤΙΣΝΕΤ – ΑΘΗΝΑ (συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ιδιώτες και σε Δημόσιους Φορείς, ειδικός σύμβουλος της διαχειριστικής αρχής της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», επιθεωρήτρια έργων συγχρηματοδοτούμενων από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», κλπ)
  • Σύμβουλος στην εταιρεία DATA RC – ΠΑΤΡΑ (συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και σε Δημόσιους φορείς, Υπεύθυνη προγραμμάτων ΕΣΠΑ Δήμων Δυτικής Ελλάδας, ειδικός σύμβουλος διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
  • Προϊσταμένη τμήματος Διαγωνισμών στην εταιρεία BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε – ΠΑΤΡΑ (εκπόνηση και υποβολή ηλεκτρονικών διαγωνισμών, παρακολούθηση, διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, συντονισμός τμήματος διαγωνισμών, κλπ)

 Στη πορεία αυτών των ετών έχουν υποβληθεί, ενταχθεί και ολοκληρωθεί πληθώρα χρηματοδοτούμενων έργων, έχουν εκπονηθεί δεκάδες οικονομοτεχνικές μελέτες (business plan,  μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες αξιοποίησης ακινήτων) και έχουν υποβληθεί πληθώρα προσφορών για  διαγωνισμούς δημοσίου με εξειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ).