ΕΣΠΑ 2021-2027 ΓΙΑ ΜΜΕ: 1 δις ευρώ σε ενισχύσεις που αφορούν την ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες παρουσιάζουν τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Οκτωβρίου και Νοεμβρίου τα οποία αφορούν στην Ψηφιακή και Πράσινη ανάπτυξη των ΜμΕ.

Τα δύο προγράμματα που αναμένονται εντός των επόμενων 60 ημερών, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα αφορούν:

  • Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να έχει προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει εντός Οκτωβρίου και θα αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα.

Ειδικότερα η δράση θα αφορά σε: βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, μετασχηματισμό αιχμής και πιο εξελιγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία σκέλη ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.

  • Η δεύτερη δράση αφορά στην “Πράσινη Ανάπτυξη” που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Νοεμβρίου και αφορά στην αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον ενώ συγχρόνως θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων, θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση.

Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παραπάνω προγράμματα θα επιδοτούν : συμβατικές δαπάνες όπως αγορά εξοπλισμού, κατασκευή υποδομών, προβολή, υπηρεσίες στήριξης (π.χ. διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) και επενδύσεις καινοτομία (π.χ. οργανωτική ή μάρκετινγκ) οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου.

Εγκρίσεις αιτήσεων ακόμα και σε έναν μήνα

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας εφαρμόζοντας τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι, δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους. Μάλιστα, η ένταξη μιας ώριμης επένδυσης μπορεί να λάβει έγκριση, ακόμη και σε διάστημα μόλις ενός μηνός, από την υποβολή της αίτησης. Οι υποβολές των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).